Lexus RX200T Màu Đỏ Đun 2017
3 tỷ 60 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 Luxury nhập Mỹ, sản xuất 2016, xe đã qua sử dụng
4 tỷ 20 triệu đồng
2016 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350L 2018
4 tỷ 880 triệu 500 nghìn đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 2016
4 tỷ 70 triệu đồng
2016 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 Màu Đỏ Đun 2017
3 tỷ 810 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 2010
1 tỷ 820 triệu đồng
2010 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX 350 2017
3 tỷ 810 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus 450h, model 2011 đăng ký lần đầu năm 2011.  Màu đen, nội thất kem.
1 tỷ 880 triệu đồng
2011 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX 350 3.5 2009 đăng ký 2011
1 tỷ 550 triệu đồng
2009 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 2008
920 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX 350L 2018
4 tỷ 880 triệu 500 nghìn đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 2017
3 tỷ 810 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 Màu Trắng 2017
3 tỷ 810 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX200T Màu Trắng
3 tỷ 60 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus Rx200t 2017
3 tỷ 60 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX 350 2009
1 tỷ 550 triệu đồng
2009 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội