Lexus LS500h 2018
7 tỷ 540 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS 460 L 2008
1 tỷ 180 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS460L 2007
1 tỷ 150 triệu đồng
2007 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS 460L 2007
1 tỷ 80 triệu đồng
2007 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS 460 2008
1 tỷ 280 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS 460L 2008
1 tỷ 180 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus Ls460L 2012
4 tỷ 800 triệu đồng
2012 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS 460 2010 form 2011
2 tỷ 760 triệu đồng
2010 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS 460 L 2017
7 tỷ 540 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS 500h 2018
7 tỷ 590 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS460L 2008
1 triệu 500 nghìn đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Lexus LS 600HL 2008
2 tỷ 700 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng + Điện | |
Tp. Hồ Chí Minh
Lexus LS 460L
1 tỷ 680 triệu đồng
2006 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Lexus LS460L 2010
3 tỷ 256 triệu đồng
2010 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh