Lexus GX 470 2008
1 tỷ 580 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 460 2015
4 tỷ 370 triệu đồng
2015 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Lexus GX460 2010
2 tỷ 470 triệu đồng
2010 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 460 2017
4 tỷ 680 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 460 2016
4 tỷ 680 triệu đồng
2016 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 470 2009
1 tỷ 690 triệu đồng
2009 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 460 2016
4 tỷ 380 triệu đồng
2016 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 470 2008
1 tỷ 380 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX460 2016 đã qua sử dụng
4 tỷ 850 triệu đồng
2016 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX460 luxury 2018 nhập Mỹ xe giao ngay
5 tỷ 610 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX460 Luxury 2018 nhập Mỹ full option
5 tỷ 610 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 460 2017
5 tỷ 60 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX460 2016
4 tỷ 865 triệu đồng
2016 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX460 Luxury 2017 nhập Mỹ giao ngay
4 tỷ 950 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 460  LUXURY 2014
4 tỷ 818 triệu đồng
2014 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 460 2012
3 tỷ 630 triệu đồng
2012 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh