Lexus GX 470 2008
1 tỷ 380 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 470 2009
1 tỷ 690 triệu đồng
2009 | SUV | Xăng | |
Hà Nội