Lexus GS 350 2008
980 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GS350 2017
4 tỷ 390 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GS 200t 2017
3 tỷ 130 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GS 350 AWD 2009
1 tỷ 200 triệu đồng
2009 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GS 350 2017
4 tỷ 390 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GS 350 2008
1 tỷ 380 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Lexus GS 350 2006
1 tỷ 280 triệu đồng
2006 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Lexus GS350 2007
1 tỷ 430 triệu đồng
2007 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh