Giá bán: 4.066 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0904.82.9292 - Ms Hồng
0904.103.103 - Mr Hưng
 
Giá bán: 4.173 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.228.9900 - Mr Nam
 
Giá bán: 7.490 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: Mr Trọng 0906.98.33.88
Mr Bình 0916.231 224
 
Giá bán: 4.173 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.228.9900 - Mr Nam
 
Giá bán: 4.216 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 097.997.8228 - Mr Nghiêm
 
Giá bán: 4.545 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.933.5656
090.622.3737
 
Giá bán: 4.494 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0906.10.57.57 - Ms Phương
 
Giá bán: 4.408 Tr
2013 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0904.50.7777 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 2.100 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.291.768 - Mr Đạt
 
Giá bán: 4.922 Tr
2014 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 09.724.66666 - Mr Việt
 
Giá bán: 5.029 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0904.82.9292 - Ms Hồng
0904.103.103 - Mr Hưng
 
Giá bán: 4.515 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.324.8899 - Mr Thành
 
Giá bán: 4.601 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0903.49.49.69 - Mr Tuấn