Kia Sorento GAT 2018
799 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Kia Sorento DATH 2018
949 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Hà Nội
Kia Sorento GATH 2018
919 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Kia Sorento GATH 2WD 2018
919 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Lạng Sơn
Kia New Sorento GATH 2018
919 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Kia Sorento GAT 2WD 2018
799 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Lạng Sơn
Kia Sorento 2.4L GATH 2018
919 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Bắc Ninh
Kia Sorento 2.4 GAT 2018
799 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Nghệ An
Kia Sorento DATH 2018
949 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Nghệ An
Kia Sorento GATH 2017
909 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Nghệ An
Kia Sorento DATH 2018 giá rẻ nhất
949 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Bắc Ninh
Kia Sorento GAT 2018
789 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Thanh Hóa
KIA New Sorento DATH 2018
909 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Thanh Hóa
Kia New Sorento DATH 2018
949 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Hà Nội
Kia Sorento 2WD GAT 2017
799 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Thái Nguyên
Kia Sorento GATH 2017
919 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Thái Nguyên