Kia Sorento GAT 2017

Giá bán: 824 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia Sorento GATH 2017

Giá bán: 921 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia New Sorento 2WD DATH 2017

Giá bán: 944 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.880.7921 - Hotline
 

Kia Sorento GATH 2017

Giá bán: 921 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 

KIA New Sorento 2WD GAT 2017

Giá bán: 798 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.880.7921 - Hotline
 

Kia Sorento GAT 2017

Giá bán: 798 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 

Kia Sorento AT 2012

Giá bán: 660 Triệu
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0973.668.999 - Mr. Trường
091.281.8866 - Mr. Hà
098.902.8558 - Mr. Hoài
 

Kia New Sorento 2014

Giá bán: 765 Triệu
2014 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 091.357.8693 - Mr Bảy
 

Kia Sorento DATH 2017

Giá bán: 939 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Sorento GAT 2017

Giá bán: 798 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Sorento 2014

Giá bán: 785 Triệu
2014 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 097.669.9999 - Mr. Dũng
097.566.9966
 

Kia Sorento DATH 2017

Giá bán: 944 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia New Sorento 2017

Giá bán: 921 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.880.8434 - Mr Long
 

Kia Sorento GAT 2017

Giá bán: 798 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.709.6288 - Mr Đình Anh
 

KIA New Sorento 2WD GATH 2017

Giá bán: 921 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.880.7921 - Hotline
 

Kia Sorento GATH 2017

Giá bán: 921 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

KIA New Sorento DATH 2016

Giá bán: 996 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp
 

Kia Sorento DATH 2017

Giá bán: 944 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

KIA SORENTO GAT 2017- XĂNG THIẾU

Giá bán: 798 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 094.371.0591 - Hotline Kinh Doanh
 

KIA Sorento GATH 2016

Giá bán: 966 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp