Kia Sedona 2.2 DAT 2016

Giá bán: 1.090 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.663.6510 - Mr Công
 

Kia Sedona 3.3 GATH 2016

Giá bán: 1.163 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.426.8665 - Mr Trình
 

KIA SEDONA 2016

Giá bán: 1.328 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 097.900.7980 - Mr Điệp
 

Kia Sedona 2.2DATH 2016

Giá bán: 1.190 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.426.8665 - Mr Trình
 

KIA SEDONA 3.3 GATH 2017

Giá bán: 1.273 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.486.4143 - Ms Nga
 

Kia Sedona 3.3GATH 2017

Giá bán: 1.388 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0984.52.52.58 - Mr Khánh
 

Kia Sedona 3.3 GATH 2016

Giá bán: 1.270 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.553.5093 - Hotline
 

Kia Grand Sedona 3.3 FULL 2016

Giá bán: 1.408 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 097.832.1151 - Ms Yến
096.388.9993
 

Kia Sedona DAT 2016

Giá bán: 1.278 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.698.6622 - Mr Quân
 

Kia Grand Sedona AT2.2 2016

Giá bán: 1.150 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 097.530.4226 - Mr Tú Anh
 

Kia Sedona GAT 2016

Giá bán: 1.278 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0987.056.987 - Ms Minh Châu
0938.907.378
 

Kia Sedona GATH 2016

Giá bán: 1.378 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0987.056.987 - Ms Minh Châu
0938.907.378
 

KIA Sedona 2016

Giá bán: 1.180 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp
 

Kia Sedona 2.2DAT 2017

Giá bán: 1.160 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0984.52.52.58 - Mr Khánh
 

Kia Grand Sedona

Giá bán: 1.180 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0983631812 - Mr Long
 

Kia Sedona 3.3GATH 2016

Giá bán: 1.388 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.988.996 - Mr Long
 

Kia Sedona GAT 2016

Giá bán: 1.278 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.698.6622 - Mr Quân
 

Kia Sedona GAT 3.3 2016

Giá bán: 1.278 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.168.0093 - Ms Hạnh
 

Kia Sedona GATH 2016

Giá bán: 1.388 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.890.7454 - Mr Việt
 

KIA Grand Sedona 2016

Giá bán: 1.388 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 094.371.0591 - Hotline Kinh Doanh