Kia Sedona 2.2DATH 2018
1 tỷ 179 triệu đồng
2018 | MPV | Dầu | |
Tp. Hồ Chí Minh
KIA Grand Sedona 2018
1 tỷ 69 triệu đồng
2018 | MPV | Dầu | |
Hà Nội
Kia Sedona 3.3 GATH 2016
1 tỷ 180 triệu đồng
2016 | MPV | Xăng | |
Hà Nội
Kia Sedona 2018 đủ màu, giao xe ngay
1 tỷ 59 triệu đồng
2018 | MPV | Dầu | |
Hà Nội
Kia Sedona 3.3 GATH 2018
1 tỷ 409 triệu đồng
2018 | MPV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Sedona 2.2 DATH 2018
1 tỷ 179 triệu đồng
2018 | Crossover | Dầu | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Sedona 3.3GAT 2018
1 tỷ 178 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Kia Sedona 3.3 GATH 2018
1 tỷ 409 triệu đồng
2018 | MPV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Sedona 3.3 GAT 2018
1 tỷ 178 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
KIA SEDONA GATH 2018
1 tỷ 409 triệu đồng
2018 | MPV | Xăng | |
Thái Nguyên
Kia Sedona 2.2L DATH 2018
1 tỷ 59 triệu đồng
2018 | MPV | Dầu | |
Thanh Hóa
KIA SEDONA DATH 2.2L 2018
1 tỷ 179 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Thái Nguyên
Kia Sedona 3.3GAT 2017
1 tỷ 178 triệu đồng
2017 | MPV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Sedona 2.2AT DAT 2017
1 tỷ 69 triệu đồng
2017 | MPV | Dầu | |
Thái Nguyên
Kia Grand Sedona DAT 2.2  2018
1 tỷ 69 triệu đồng
2018 | MPV | Dầu | |
Hà Nội
Kia Sedona 2.2 DAT 2018
1 tỷ 69 triệu đồng
2018 | Crossover | Dầu | |
Hà Nội