Kia Rondo 2.0GAT 2017

Giá bán: 690 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

Kia Rondo GATH 2017

Giá bán: 799 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.762.2902 - Ms Giang
 

Kia Rondo 1.7DAT 2017

Giá bán: 834 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

KIA RONDO 1.7 AT 2018

Giá bán: 779 Triệu
2018 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.638.3313 - Mr Thắng
093.880.6408
 

Kia Rondo máy dầu 2017 giá rẻ

Giá bán: 799 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: Liên Hệ : 0968 387 382
Liên Hệ : 0912 303 269
 

Kia RONDO 2.0 GAT 2018

Giá bán: 669 Triệu
2018 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.638.3313 - Mr Thắng
093.880.6408
 

Kia Rondo DAT 2018

Giá bán: 799 Triệu
2018 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.762.2902 - Ms Giang
 

Kia Rondo FL GATH 2017

Giá bán: 832 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Rondo 2017 All New 2.0 GAT 2016

Giá bán: 669 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: Liên Hệ : 0968 387 382
Liên Hệ : 0912 303 269
 

Kia Rondo GAT FL 2017

Giá bán: 689 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 669 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo GMT 2018

Giá bán: 609 Triệu
2018 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 096.762.2902 - Ms Giang
 

Kia Rondo GMT 2017

Giá bán: 609 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo 2.0GATH 2017

Giá bán: 669 Triệu
2018 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

Kia Rondo GATH 2017

Giá bán: 835 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.762.2902 - Ms Giang
 

Kia Rondo GAT 2018

Giá bán: 669 Triệu
2018 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.762.2902 - Ms Giang
 

KIA RON DO FL 2.0 GAT 2017

Giá bán: 679 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0964.86.4143 - Ms Nga
 

Kia Rondo DAT 2017

Giá bán: 799 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo F/L GAT 2017

Giá bán: 699 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0915557229 - Hotline
 

Kia Rondo GATH 2017

Giá bán: 799 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 
Chia sẻ
phone