Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 692 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0987.868.920 - KIA Quảng Ninh
 

Kia Rondo G MT 2017

Giá bán: 629 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia Rondo F/L GAT 2017

Giá bán: 689 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia Rondo FL GATH 2017

Giá bán: 832 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Rondo GMT 2017

Giá bán: 629 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 

Kia New Rondo 2.0GAT 2017

Giá bán: 689 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0166.880.8855 - Hotline
 

Kia Rondo 1.7 AT 2017

Giá bán: 819 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.638.3313 - Mr Thắng
093.880.6408
 

Kia RONDO 2.0 GAT 2017

Giá bán: 689 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.638.3313 - Mr Thắng
093.880.6408
 

Kia Rondo GATH

Giá bán: 832 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 

Kia Rondo G AT 2015

Giá bán: 690 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.271.0192 - Hotline
 

Kia Rondo Facelift GATH 2017

Giá bán: 832 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 689 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 

KIA RONDO FL 2017

Giá bán: 689 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 094.371.0591 - Hotline Kinh Doanh
 

Kia Rondo GAT FL 2017

Giá bán: 689 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Rondo GMT 2017

Giá bán: 629 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo GATH 2017

Giá bán: 835 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0987.868.920 - KIA Quảng Ninh
 

Kia Rondo 1.7 DAT 2017

Giá bán: 819 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rondo DAT SK 2016

Giá bán: 809 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 

Kia Rondo GATH 2015

Giá bán: 794 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.271.0192 - Hotline
 

Kia Rondo GATH 2017

Giá bán: 832 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An