Kia Rondo G MT 2018
609 triệu đồng
2018 | Minivan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Rondo F/L GAT 2018
669 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Kia Rondo GATH 2018
779 triệu đồng
2018 | Hatchback | Xăng | |
Nghệ An
Kia Rondo DAT 2018
779 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Nghệ An
Kia Rondo 1.7 DAT 2017
779 triệu đồng
2017 | SUV | Dầu | |
Thái Nguyên
Kia Rondo máy dầu  2018  giá rẻ
799 triệu đồng
2018 | MPV | Xăng | |
Bắc Ninh
Kia Rondo GMT 2018
609 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Thanh Hóa
Kia Rondo 2.0 GAT 2018
669 triệu đồng
2018 | MPV | Xăng | |
Lạng Sơn
Kia Rondo 2017 All New 2.0 GAT 2016
669 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Bắc Ninh
Kia Rondo 1.7 DAT 2018
799 triệu đồng
2018 | Hatchback | Dầu | |
Lạng Sơn
Kia Rondo 2.0 GATH 2018
799 triệu đồng
2018 | MPV | Dầu | |
Lạng Sơn
KIA RONDO 1.7 AT 2018
779 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Thái Nguyên
Kia Rondo GMT 2018
609 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Thanh Hóa
Kia RONDO 2.0 GAT 2018
669 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Thái Nguyên
Kia Rondo Facelift GATH 2017
779 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Thái Nguyên
Kia Rondo GMT 2017
609 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Thái Nguyên