Kia Rondo GMT 2017

Giá bán: 644 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo 2.0GATH 2017

Giá bán: 847 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 704 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 709 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.890.7454 - Mr Việt
 

Kia Rondo GATH 2017

Giá bán: 852 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.890.7454 - Mr Việt
 

Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 699 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.698.6622 - Mr Quân
 

Kia Rondo 1.7 DAT 2017

Giá bán: 834 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: Hotline - 0986.592.597
 

Kia Rondo 1.7 DAT 2017

Giá bán: 834 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rondo 2.0GAT 2017

Giá bán: 690 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

Kia Rondo GATH 2015

Giá bán: 794 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Hotline
 

Kia Rondo 2.0GMT 2017

Giá bán: 644 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: Hotline - 0986.592.597
 

Kia Rondo 1.7DAT 2017

Giá bán: 834 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

Kia Rondo DAT 2016

Giá bán: 809 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.388.3231 - Mr Luân
 

Kia Rondo 2.0GAT 2017

Giá bán: 714 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.988.996 - Mr Long
 

Kia RONDO 2.0 GAT 2017

Giá bán: 709 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.880.6408 - Mr Thắng
096.638.3313
 

Kia Rondo GATH

Giá bán: 822 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.388.3231 - Mr Luân
 

Kia Rondo G AT 2015

Giá bán: 690 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Hotline
 

Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 694 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.388.3231 - Mr Luân
 

Kia Rondo 2.0 GAT 2017

Giá bán: 704 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: Hotline - 0986.592.597
 

Kia Rondo DAT 2017

Giá bán: 829 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.698.6622 - Mr Quân