Kia Rondo 1.7 DAT 2017

Giá bán: 819 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rondo FL GATH 2017

Giá bán: 832 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Rondo 1.7 AT 2017

Giá bán: 819 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.638.3313 - Mr Thắng
093.880.6408
 

Kia Rondo GMT 2017

Giá bán: 619 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 091.709.6288 - Hotline
 

Kia Rondo GMT 2017

Giá bán: 619 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.860.5338 - Hotline
 

Kia RONDO 2.0 GAT 2017

Giá bán: 679 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.638.3313 - Mr Thắng
093.880.6408
 

Kia Rondo Facelift GATH 2017

Giá bán: 809 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rondo GMT 2017

Giá bán: 619 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rondo 2.0 GMT 2017

Giá bán: 613 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.766.2488 - Hotline
 

Kia Rondo GAT FL 2017

Giá bán: 689 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

KIA RONDO 2.0 GMT 2017

Giá bán: 679 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.833.6630 - Hotline
 

Kia Rondo GATH 2017

Giá bán: 835 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0987.868.920 - KIA Quảng Ninh
 

Kia Rondo Facelift GAT 2017

Giá bán: 679 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rondo GMT 2017

Giá bán: 619 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo DAT 2017

Giá bán: 809 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 679 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

KIA RONDO FL 2017

Giá bán: 679 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 094.371.0591 - Hotline Kinh Doanh
 

Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 692 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0987.868.920 - KIA Quảng Ninh
 

Kia Rondo GATH 2017

Giá bán: 809 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo 2.0 GAT 2017

Giá bán: 679 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.487.434 - Hotline
 
Chia sẻ
phone