Kia Rondo F/L GAT 2017

Giá bán: 704 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.633.1829 - Hotline
 

Kia Rondo 1.7 DAT 2017

Giá bán: 834 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.659.2597 - Mr Dũng
 

Kia Rondo 2.0L GATH 2017

Giá bán: 755 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.939.3456 - Hotline
 

Kia Rondo 2.0 GAT 2017

Giá bán: 625 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.939.3456 - Hotline
 

Kia Rondo 1.7 DAT 2017

Giá bán: 743 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.939.3456 - Hotline
 

Kia Rondo 1.7 DAT 2017

Giá bán: 834 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

0938.942.844 - TVBH Ms. Ngọc Mai
0965.365.000

 

Kia Rondo G MT 2017

Giá bán: 639 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.633.1829 - Hotline
 

Kia New Rondo 2.0GAT 2017

Giá bán: 694 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0972.560.586 - Hotline
 

Kia Rondo GMT 2017

Giá bán: 644 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo 2017 All New 2.0 GAT 2016

Giá bán: 698 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0973.325.848 - Mr Tùng
 

Kia Rondo DAT 2017

Giá bán: 829 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.698.6622 - Mr Quân
 

Kia Rondo GAT 2017

Giá bán: 704 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo F/L GATH 2017

Giá bán: 842 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.890.3633 - Hotline
 

Kia Rondo F/L GAT 2017

Giá bán: 699 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.890.3633 - Hotline
 

Kia Rondo G AT 2015

Giá bán: 690 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Hotline
 

Kia Rondo 2.0 GATH 2016

Giá bán: 794 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0988936639 - Mr Sơn
 

Kia Rondo GATH 2017

Giá bán: 847 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rondo Facelift GAT 2017

Giá bán: 704 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

0938.942.844 - TVBH Ms. Ngọc Mai
0965.365.000

 

Kia Rondo GATH 2015

Giá bán: 794 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Hotline
 

Kia Rondo 2.0GMT 2017

Giá bán: 644 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 098.659.2597 - Mr Dũng