Kia Rio Sedan 2017

Giá bán: 515 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Rio Sedan AT 2016

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.860.5338 - Hotline
 

Kia Rio 4DR MT 2017

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 096.766.2488 - Hotline
 

Kia Rio 1.4 MT 2017

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Rio Sedan MT 2017

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 091.709.6288 - Hotline
 

Kia Rio Sedan AT 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.709.6288 - Hotline
 

Kia Rio 4DR AT 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rio 4D 2016

Giá bán: 560 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp
 

Kia Rio 5D 2016 (Full)

Giá bán: 615 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp
 

KIA RIO Sedan AT 2017

Giá bán: 503 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0987.868.920 - KIA Quảng Ninh
 

Kia Rio 4DR MT 2017

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rio 4D 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rio MT Sedan

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rio sedan AT 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.766.2488 - Hotline
 

Kia Rio Sedan MT 2017

Giá bán: 463 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0987.868.920 - KIA Quảng Ninh
 

Kia Rio 4D 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.880.5036 - Mr Long
 

Kia Rio Sendan 1.4 MT

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.880.5036 - Mr Long
 

Kia Rio 4DR AT 2017

Giá bán: 505 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.487.434 - Hotline
 

Kia Rio 4DR MT 2017

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0936.487.434 - Hotline
 

Kia Rio 4D AT 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 
Chia sẻ
phone