Kia Rio Sedan MT 2017

Giá bán: 483 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 091.698.6622 - Mr Quân
 

Kia Rio 4DR MT 2017

Giá bán: 480 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.880.7921 - Hotline
 

Kia Rio Sedan 2015

Giá bán: 550 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Hotline
 

Kia Rio 4DR AT 2017

Giá bán: 520 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: Hotline - 0986.592.597
 

Kia Rio Sedan 1.4 AT 2017

Giá bán: 525 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

KIA RIO SEDAN 1.4 MT 2017

Giá bán: 473 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 094.371.0591 - Hotline Kinh Doanh
 

KIA RIO SEDAN 1.4 AT 2017

Giá bán: 513 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 094.371.0591 - Hotline Kinh Doanh
 

Kia Rio nhập 1.6AT 2009/2010

Giá bán: 370 Triệu
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 093.714.3333 - Mr Thi
093 699 2790 - Mr Duy
 

Kia Rio Sedan MT 2016

Giá bán: 485 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.890.7454 - Mr Việt
 

Kia Rio 4D AT 2017

Giá bán: 523 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.388.3231 - Mr Luân
 

Kia Rio 5D 2016 (Full)

Giá bán: 615 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp
 

Kia Rio 4D 2017

Giá bán: 525 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rio 5D 2015

Giá bán: 595 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Hotline
 

Kia Rio 5DR 2016

Giá bán: 592 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.890.7454 - Mr Việt
 

KIA RIO Sedan AT 2016

Giá bán: 525 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.890.7454 - Mr Việt
 

Kia Rio Hatchback 2016

Giá bán: 590 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.698.6622 - Mr Quân
 

Kia Rio Sendan AT 2017

Giá bán: 523 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.698.6622 - Mr Quân
 

Kia Rio Sedan AT

Giá bán: 520 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0988936639 - Mr Sơn
 

Kia Rio 4D 2016

Giá bán: 560 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp
 

Kia Rio 1.4MT 2017

Giá bán: 485 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh