Kia Rio Sedan MT 2017

Giá bán: 463 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0987.868.920 - KIA Quảng Ninh
 

Kia Rio 4D AT 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 

Kia Rio sedan MT 2016

Giá bán: 470 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia Rio Sedan AT 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.709.6288 - Mr Đình Anh
 

Kia Rio Hatchback 2016

Giá bán: 590 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.698.6622 - Mr Quân
 

Kia Rio Sedan 2016

Giá bán: 510 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia Rio Sedan 2017

Giá bán: 515 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Rio MT Sedan

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rio 4DR AT 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rio 4D 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.880.8434 - Mr Long
 

Kia Rio nhập 1.6AT 2009/2010

Giá bán: 370 Triệu
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 093.714.3333 - Mr Thi
093 699 2790 - Mr Duy
 

Kia Rio 4DR MT 2017

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.880.7921 - Hotline
 

Kia Rio 4D 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Rio 4DR MT 2017

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Rio 2017

Giá bán: 510 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.271.0192 - Hotline
 

Kia Rio 4D 2016

Giá bán: 560 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp
 

Kia Rio Sendan 1.4 MT

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 098.880.8434 - Mr Long
 

Kia Rio 4D 2017

Giá bán: 510 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0166.880.8855 - Hotline
 

Kia Rio Sedan MT 2017

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 091.709.6288 - Mr Đình Anh
 

Kia Rio 4D MT 2017

Giá bán: 470 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân