Kia K3 Sedan 1.6 AT 2015

Giá bán: 660 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0976.223345 - Mr Tiến
 

Kia K3 Sedan 2.0 AT 2015

Giá bán: 689 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0984.868.947 - Mr Nghiêm
 

Kia K3 Sedan 1.6 AT 2015

Giá bán: 678 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Mr Sơn -----------
 

Kia K3 2015

Giá bán: 585 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 094.371.0591 - Hotline Kinh Doanh
 

Kia K3 Sedan 2.0 AT 2015

Giá bán: 719 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Mr Sơn -----------
 

Kia k3 1.6AT 2015

Giá bán: 668 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 04.3399.2888 - Hotline
 

Kia K3 Hatchback 1.6 AT 2015

Giá bán: 760 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0976.223345 - Mr Tiến
 

Kia K3 Sedan 1.6 2015

Giá bán: 613 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0984.868.947 - Mr Nghiêm
 

Kia k3 2.0AT 2015

Giá bán: 709 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 04.3399.2888 - Hotline
 

Kia K3 1.6 MT2015

Giá bán: 595 Tr
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.880.8496 - Mr Nam
 

Kia K3 Sedan 1.6 MT 2015

Giá bán: 608 Tr
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0976.223345 - Mr Tiến
 

Kia K3 1.6AT 2015

Giá bán: 668 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 04.3399.2888 - Hotline
 

KIA K3 1.6 MT 2015

Giá bán: 585 Tr
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 098.705.6987
 

Kia K3 Sedan 1.6L AT 2015

Giá bán: 678 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.880.8437 - Ms Phương Anh
 

KIA K3 2.0 AT

Giá bán: 697 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.705.6987
 

KIA K3 1.6 AT 2015

Giá bán: 657 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.705.6987
 

Kia K3 Sedan 1.6 EXAT 2015

Giá bán: 630 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Mr Sơn -----------
 

Kia K3 1.6 MT 2015

Giá bán: 595 Tr
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0936.088.246 - Mr Sơn -----------
 

Kia K3 Sedan 2013

Giá bán: 645 Tr
2013 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.217.2468 - Mr Giáp
 

Kia K3 1.6AT 2014

Giá bán: 665 Tr
2014 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.499.6999 - Mr Khương