Giá bán: 535 Tr
2011 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.625.2256 - Ms Thanh
 
Giá bán: 555 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0912.873.999 - Mr. Đỏ
0984259968 - Mr. Đỏ
01695978888 - Mr. Sơn
 
Giá bán: 515 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.291.768 - Mr. Đạt
 
Giá bán: 535 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0904.82.9292 - Ms Hồng
0904.103.103 - Mr Hưng
 
Giá bán: 540 Tr
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 098.428.9998 - Mr Vũ
 
Giá bán: 500 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 097.669.9999 - Mr. Dũng
097.566.9966
 
Giá bán: 585 Tr
2013 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 098.428.9998 - Mr Vũ
 
Giá bán: 480 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0973.668.999 - Mr. Trường
 
Giá bán: 450 Tr
2011 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 093.784.2222 - Mr Lợi
 
Giá bán: 542 Tr
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 098.428.9998 - Mr Vũ
 
Giá bán: 430 Tr
2010 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 09.774.77777 - Ms Hà
 
Giá bán: 534 Tr
2013 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 08.3775.4960 - Hotline
 
Giá bán: 535 Tr
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0933.1111.66 - Mr Giang
 
Giá bán: 480 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0912.25.25.26 - Mr Tùng
090.436.6006 - Mr Thiện
 
Giá bán: 540 Tr
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 09.747.55555 - Mr Tuấn