Giá bán: 520 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0983.555.688 - Mr Dũng
 
Giá bán: 540 Tr
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 098.428.9998 - Mr Vũ
 
Giá bán: 495 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 091.357.8693 - Mr Bảy
 
Giá bán: 500 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 097.669.9999 - Mr. Dũng
097.566.9966
 
Giá bán: 525 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0989.089.805 - Mr Tâm
0988.998.652 - Mr Dực
 
Giá bán: 585 Tr
2013 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 098.428.9998 - Mr Vũ
 
Giá bán: 480 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0973.668.999 - Mr. Trường
 
Giá bán: 468 Tr
2012 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0915014468
 
Giá bán: 450 Tr
2011 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 093.784.2222 - Mr Lợi
 
Giá bán: 542 Tr
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 098.428.9998 - Mr Vũ
 
Giá bán: 430 Tr
2010 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 09.774.77777 - Ms Hà
 
Giá bán: 550 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0946.2222.68 - Mr Hùng
 
Giá bán: 534 Tr
2013 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 08.3775.4960 - Hotline
 
Giá bán: 515 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0989.33.6969 - Mr. Tiến Anh
0982.277.669 - Mr Huy Ánh
 
Giá bán: 495 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.217.2468 - Mr Giáp