Kia Cerato SMT 2018
498 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato 1.6MT 2018
530 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato 1.6AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato 2.0AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato 1.6MT 2018
530 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato 2.0AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato 1.6AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato 1.6 AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Thái Nguyên
Kia Cerato 1.6 MT 2018
530 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Thái Nguyên
KIA CERATO 2.0 AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hải Phòng
Kia Cerato 2009
545 triệu đồng
2009 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh