Kia Cerato 1.6MT 2018
530 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato 1.6AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato 2.0AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hải Dương
Kia Cerato Koup 2017
775 triệu đồng
2017 | Coupe | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
KIA Cerato 1.6 MT 2018
530 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
KIA Cerato 1.6 AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
KIA Cerato 2.0 AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato 1.6AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Vĩnh Phúc
KIA CERATO 2.0 AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Vĩnh Phúc
Kia Cerato 1.6MT 2018
530 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Vĩnh Phúc
Kia Cerato 1.6 MT Base 2018
499 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Vĩnh Phúc
Kia Cerato Koup 2017
775 triệu đồng
2017 | Coupe | Xăng | |
Bà Rịa-Vũng Tàu
Kia Cerato 1.6MT 2017
569 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Bà Rịa-Vũng Tàu
Kia Cerato 2.0 AT 2017
629 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Bà Rịa-Vũng Tàu
Kia Cerato 1.6AT 2017
626 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Bà Rịa-Vũng Tàu
Kia Cerato 1.6AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh