Kia Cerato 1.6AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Nghệ An
Kia Cerato 2.0 AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Nghệ An
Kia Cerato 1.6 MT 2018
530 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato 1.6 AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato 2.0 AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato 2.0 AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato 1.6 AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato 1.6 Base SMT  2018
499 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato 1.6 AT 2017
585 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato 1.6 MT 2018
530 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kia Cerato Sedan 2.0 AT 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato Sedan 1.6 AT 2017
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato Sedan 1.6 MT 2018
530 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Kia Cerato 2.0 2018
635 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Phú Thọ
Kia Cerato SMT  2018
499 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
KIA CERATO 1.6 AT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Phú Thọ