Kia Cerato Koup 2017

Giá bán: 775 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Cerato 1.6MT 2017

Giá bán: 570 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 098.728.2530 - Ms Hoài
 

Kia Cerato 1.6 AT 2017

Giá bán: 611 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.880.8434 - Mr Long
 

Kia Cerato 1.6AT 2017

Giá bán: 620 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0964.86.4143 - Ms Nga
 

Kia Cerato 2.0 AT 2017

Giá bán: 685 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

Kia Cerato 5D 2017

Giá bán: 670 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

Kia Cerato 1.6 MT 2017

Giá bán: 564 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0915557229 - Hotline
 

Kia Cerato 2.0 AT 2017

Giá bán: 661 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0915557229 - Hotline
 

Kia Cerato 1.6 AT 2017

Giá bán: 611 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0915557229 - Hotline
 

Kia Cerato 2.0 AT 2017

Giá bán: 670 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.880.8434 - Mr Long
 

Kia Cerato 2.0AT 2017

Giá bán: 604 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.939.3456 - Hotline
 

KIA CERATO 2.0 AT 2017

Giá bán: 678 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0964.86.4143 - Ms Nga
 

Kia Cerato 1.6MT 2017

Giá bán: 560 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0964.86.4143 - Ms Nga
 

Kia Cerato 1.6 AT 2016

Giá bán: 612 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp
 

Kia Cerato 1.6MT 2017

Giá bán: 569 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

Kia Cerato 1.6MT 2017

Giá bán: 565 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.388.3231 - Mr Luân
 

Kia Cerato 2.0 2017

Giá bán: 683 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.388.3231 - Mr Luân
 

Kia Cerato 2.0AT 2017

Giá bán: 670 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0972.560.586 - Hotline
 

Kia Cerato 1.6AT 2017

Giá bán: 626 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.805.182 - Mr . Minh
 

Kia Cerato 1.6AT 2017

Giá bán: 625 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.388.3231 - Mr Luân