Kia Cerato 2.0AT 2017

Giá bán: 678 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia Cerato 1.6 AT 2017

Giá bán: 623 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 098.880.8434 - Mr Long
 

Kia Cerato 2.0 AT 2017

Giá bán: 671 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.271.0192 - Hotline
 

Kia Cerato 1.6AT 2017

Giá bán: 613 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0166.880.8855 - Hotline
 

Kia Cerato 1.6AT 2017

Giá bán: 613 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 

Kia Cerato 1.6MT 2017

Giá bán: 553 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia Cerato 2.0 2017

Giá bán: 671 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.709.6288 - Mr Đình Anh
 

KIA CERATO 2.0 AT 2017

Giá bán: 671 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 094.371.0591 - Hotline Kinh Doanh
 

KIA Cerato 1.6 AT 2017

Giá bán: 613 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.880.7921 - Hotline
 

Kia Cerato 1.6MT 2017

Giá bán: 553 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 090.943.0102 - Mr Nhân
 

Kia Cerato 1.6MT 2017

Giá bán: 553 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0166.880.8855 - Hotline
 

Kia Cerato 2.0AT 2017

Giá bán: 671 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0166.880.8855 - Hotline
 

Kia Cerato 2.0 2017

Giá bán: 671 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0938.808.756: Mr. Dũng
 

Kia Cerato 1.6AT 2017

Giá bán: 613 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 096.845.6694: Hotline
 

Kia Cerato 1.6 MT 2017

Giá bán: 553 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 096.271.0192 - Hotline
 

Kia Cerato 1.6AT 2017

Giá bán: 613 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ:

TVBH Ms. Ngọc Mai
0965 365 000

 

Kia Cerato AT 2010

Giá bán: 415 Triệu
2014 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.571.6686 - Mr Tâm
0984.378.323 - Mr Phúc
 

Kia Cerato 1.6MT 2017

Giá bán: 560 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0909.345.296 - Mr An
 

KIA CERATO 1.6 MT 2017

Giá bán: 553 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 094.371.0591 - Hotline Kinh Doanh
 

Kia Cerato 1.6 AT 2016

Giá bán: 612 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0912.797.579 - Mr Hiệp