Giá bán: 520 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 097.919.6666 - Mr Hùng
0904.006.006 - Mr Đăng
 
Giá bán: 715 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0912.873.999 - Mr. Đỏ
0984259968 - Mr. Đỏ
01695978888 - Mr. Sơn
 
Giá bán: 715 Tr
2008 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0989.089.805 - Mr Tâm
0988.998.652 - Mr Dực
 
Giá bán: 1.160 Tr
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.291.768 - Mr. Đạt
 
Giá bán: 470 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 098.428.9998 - Mr Vũ
 
Giá bán: 1.276 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0965.650.840 - Ms Quyên
 
Giá bán: 780 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0912.873.999 - Mr. Đỏ
0984259968 - Mr. Đỏ
01695978888 - Mr. Sơn
 
Giá bán: 760 Tr
2008 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 097.941.8079 - Mr Trường
 
Giá bán: 760 Tr
2008 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 097.866.9999 - Mr Tuân
097.324.9999 - Mr Đức
 
Giá bán: 460 Tr
2008 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0987.000.001 - Mr Nam
 
Giá bán: 620 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.499.6999 - Mr Khương
 
Giá bán: 1.190 Tr
2013 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 091.324.8899 - Mr Thành
 
Giá bán: 760 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.499.6999 - Mr Khương
 
Giá bán: 562 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0965.650.840 - Ms Quyên
 
Giá bán: 935 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 091.357.8693 - Mr Bảy