Hyundai Santafe 2018
898 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hải Dương
Hyundai Santa Fe 4WD 2017
1 tỷ 80 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Hyundai SantaFe 4WD 2018 - dầu
1 tỷ 70 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Hà Nội
Hyundai SantaFe 2WD 2018 - Xăng
898 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Hyundai Santafe 2.2 2018 máy dầu
1 tỷ 70 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Hải Dương
Hyundai Santa Fe 2018
1 tỷ 110 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Tp. Hồ Chí Minh
Hyundai Santafe máy xăng full 2018
1 tỷ 20 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hải Dương
Hyundai Santa Fe 2.4L 4WD 2018
1 tỷ 20 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Lạng Sơn
Hyundai Santa Fe 2.2L 4WD 2018
1 tỷ 70 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Lạng Sơn
Hyundai Santa Fe 2.4L 2018
898 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Lạng Sơn
Hyundai Santa Fe 2.2L 2018
970 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Lạng Sơn
Hyundai Santafe 2.4AT 2WD 2018
1 tỷ 20 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Hà Nội
Hyundai SantaFe 2.2 CRDI 2018
1 tỷ 70 triệu đồng
2018 | SUV | Dầu | |
Hà Nội
Hyundai SantaFe 4WD 2018
1 tỷ 20 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Hyundai Santa Fe 2.4 2017(G full)
1 tỷ 15 triệu đồng
2017 | SUV | Dầu | |
Hà Nội
Hyundai Santafe CRDI 2.2 AT 2017
989 triệu đồng
2017 | SUV | Dầu | |
Hà Nội