Hyundai I20 2015 đăng kí 2016
545 triệu đồng
2015 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Hyundai I20 Active 2017
583 triệu đồng
2017 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Hyundai i20 Active 2017
579 triệu đồng
2017 | Hatchback | Xăng | |
Hải Dương
Hyundai i20 Hatchback 2018
594 triệu đồng
2018 | Hatchback | Xăng | |
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hyundai i20 2016
600 triệu đồng
2016 | Hatchback | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Hyundai i20 1.4AT-2011
358 triệu đồng
2011 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội