Giá bán: 785 Tr
2008 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 091.357.8693 - Mr Bảy
 
Giá bán: 1.065 Tr
2013 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0912.873.999 - Mr. Đỏ
0984259968 - Mr. Đỏ
01695978888 - Mr. Sơn
 
Giá bán: 1.100 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.625.2256 - Ms Thanh
 
Giá bán: 485 Tr
2009 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0989.089.805 - Mr Tâm
0988.998.652 - Mr Dực
 
Giá bán: 475 Tr
2007 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 09.747.55555 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 1.060 Tr
2013 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 09.747.55555 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 460 Tr
2008 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0987.000.001 - Mr Nam
 
Giá bán: 890 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.291.768 - Mr. Đạt
 
Giá bán: 599 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 01655.555.111 - Ms Thúy
 
Giá bán: 780 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 09.747.55555 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 620 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.571.6686 - Mr Tâm
0984.378.323 - Mr Phúc
 
Giá bán: 1.140 Tr
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.571.6686 - Mr Tâm
0984.378.323 - Mr Phúc
 
Giá bán: 1.100 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0904.82.9292 - Ms Hồng
0904.103.103 - Mr Hưng
 
Giá bán: 460 Tr
2008 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0973.668.999 - Mr. Trường
 
Giá bán: 880 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0973.668.999 - Mr. Trường