Honda Odyssey EXL 2010
2 tỷ 30 triệu đồng
2010 | Minivan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh