Honda City 1.5 TOP 2018
599 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Honda City 1.5 AT 2018
559 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Honda City 1.5 TOP 2018
599 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Honda City 1.5 AT 2018
559 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Honda City 2015, tự động
580 triệu đồng
2015 | Sedan | Xăng | |
Đà Nẵng
Honda City 1.5 AT 2013
555 triệu đồng
2013 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội