Ford Transit 2017 tiêu chuẩn

Giá bán: 835 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0903.639.766 - Ms Quyên
 

Ford Transit 2015 LUXURY

Giá bán: 875 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0903.639.766 - Ms Quyên
 

Ford Transit 2017 tiêu chuẩn

Giá bán: 872 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0917.40.0606 - Mr. Cường - Trưởng Nhóm Kinh Doanh
 

Ford Transit 2016 <tiêu chuẩn>

Giá bán: 800 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 090.664.6828 - Ms Giao
 

Ford Transit 2016 tiêu chuẩn

Giá bán: 805 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.606.2008 - Mr Đông
 

Ford Transit Mid 2016

Giá bán: 800 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 097.543.4628 - Ms Tỉnh
0902212698
 

Ford Transit Standard 2016

Giá bán: 800 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 094.929.1184 - Ms Loan
 

Ford Transit Mid 2016

Giá bán: 799 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.543.3633 - Ms Nhật
 

Ford Transit 2016

Giá bán: 795 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0903.639.766 - Ms Quyên
 

Ford Transit 2016 <tiêu chuẩn>

Giá bán: 800 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0983.356.852
 

Ford Transit Limousine 2016

Giá bán: 1.165 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 090.664.6828 - Ms Giao
 

Ford Transit 2016 bản tiêu chuẩn

Giá bán: 800 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 094.413.6699 - Ms Phượng
 

Ford Transit Luxury 2016 (cao cấp)

Giá bán: 855 Triệu
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.606.2008 - Mr Đông
 

Ford Transit Mid 2016

Giá bán: 800 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 090.616.3030 - Ms Hằng
 

Ford Transit cao cấp 2016

Giá bán: 860 Triệu
2016 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 097.543.4628 - Ms Tỉnh
0902212698
 

Ford Transit 2016 <cao cấp>

Giá bán: 870 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 090.664.6828 - Ms Giao
 

Transit mid 2016 mới

Giá bán: 795 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0919.091.691 - Ms Trâm
 

Ford Transit Limosine 2016

Giá bán: 1.160 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0919.091.691 - Ms Trâm
 

Ford Transit Dcar 2016

Giá bán: 1.260 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 094.413.6699 - Ms Phượng
093.239.8386
 

Ford Transit 2002 biển HN

Giá bán: 130 Triệu
2002 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0917358282