Ford Transit 2018 cao cấp
919 triệu đồng
2018 | Van | Dầu | |
Lâm Đồng
Ford Transit 2.4MT 2011
399 triệu đồng
2011 | Minivan | Dầu | |
Hà Nội
Transit Standard MID 2017
720 triệu đồng
2017 | Convertibles | Dầu | |
Hà Nội
Ford Transit Medium
825 triệu đồng
2018 | Van | Dầu | |
Tp. Hồ Chí Minh
Ford Transit MID 2018
810 triệu đồng
2018 | Minivan | Dầu | |
Hà Nội
Ford Transit SVP 2018
820 triệu đồng
2018 | Minivan | Dầu | |
Hà Nội
Ford Transit 2018 tiêu chuẩn
872 triệu đồng
2018 | Minivan | Dầu | |
Lâm Đồng
Ford Transit Luxury 2018
870 triệu đồng
2018 | Minivan | Dầu | |
Hà Nội
Ford Transit bản tiêu chuẩn 2017
800 triệu đồng
2017 | Minivan | Dầu | |
Hà Nội
Ford Transit Dcar 2017
1 tỷ 218 triệu đồng
2017 | Minivan | Dầu | |
Hà Nội
Ford Transit 2017 bản cao cấp
860 triệu đồng
2017 | Van | Dầu | |
Hà Nội
Ford Transit Dcar President 2014
1 tỷ 80 triệu đồng
2014 | Van | Dầu | |
Hà Nội
Ford Transit Mid 2017
799 triệu đồng
2017 | Minivan | Dầu | |
Quảng Ninh
Ford Transit cao cấp 2017
855 triệu đồng
2017 | Van | Dầu | |
Quảng Ninh
Ford Transit 2018 tiêu chuẩn
805 triệu đồng
2018 | Van | Dầu | |
Hải Dương
Ford Transit Luxury 2018 (cao cấp)
855 triệu đồng
2018 | Minivan | Dầu | |
Hải Dương