Ford Escape 2.3 AT 2005
240 triệu đồng
2005 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Ford Escape 2.3 AT 2006
285 triệu đồng
2006 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Ford Escape 2011
630 triệu đồng
2011 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Ford Escape 2004
325 triệu đồng
2004 | Wagon | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Ford Escape XLT 2004
310 triệu đồng
2004 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Ford Escape 2009
590 triệu đồng
2009 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Ford Escape Limitied 3.0 2008
đồng
2008 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Ford Escape 2005
357 triệu đồng
2005 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh