CHEVROLET SPARK VAN 2011 ĐĂNG KÍ 2016, VÀO NHIỀU ĐỒ MÀU TRẮNG, 195 TRIỆU

Giá bán: 195 Triệu
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 093.714.3333 - Mr Thi
093 699 2790 - Mr Duy
 

Chevrolet Spark LS 2016

Giá bán: 270 Triệu
2013 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 090.571.6686 - Mr Tâm
0984.378.323 - Mr Phúc
 

Chevrolet Spark Duo 2017

Giá bán: 279 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 090.303.7939 - Mr Tới
 

Chevrolet Spark LS 2017

Giá bán: 339 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 090.303.7939 - Mr Tới
 

Chevrolet Spark 1.0 LTZ 2015

Giá bán: 360 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 038.384.4926 - Hotline
 

Chevrolet Spark LT 2016

Giá bán: 333 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.316.5475 - Mr Túc
 

Chevrolet Spark Van 2015

Giá bán: 253 Triệu
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.316.5475 - Mr Túc
 

Chevrolet Spark Van 2015

Giá bán: 259 Triệu
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 04.3562. 7777 - Hotline
 

Chevrolet Spark LS 2016

Giá bán: 333 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 04.3562. 7777 - Hotline
 

Chevrolet Spark LT 2009

Giá bán: 265 Triệu
2009 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 097.773.1255 - Mr Trường
 

Chevrolet Spark LT 1.0 2012

Giá bán: 299 Triệu
2012 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0966574583
 

Chevrolet Spark Van 2013

Giá bán: 238 Triệu
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 038.384.4926 - Hotline
 

Chevrolet Spark LS 2015

Giá bán: 329 Triệu
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 038.384.4926 - Hotline
 

Chevrolet Spark 2009

Giá bán: 210 Triệu
2009 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0967937049
 

Chevrolet Spark 1.0 LT 2013

Giá bán: 349 Triệu
2013 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0986.911.674 - Mr Thiện
 

Chevrolet Spark 1.0 LTZ 2013

Giá bán: 366 Triệu
2013 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0986.911.674 - Mr Thiện
 

Chevrolet Spark VAN 2013

Giá bán: 239 Triệu
2013 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0986.911.674 - Mr Thiện