Chevrolet Cruze LT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Cruze 1.6 LS sản xuất 2011, màu bạc
330 triệu đồng
2011 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Cruze LTZ 2018
699 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Cruze LT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Cruze LTZ 2018
699 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Cruze LT 1.6 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Cruze LT 2018
589 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Cruze LTZ 2018
699 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Cruze LTZ 1.8 2018
699 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Cruze 2016
519 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2011
405 triệu đồng
2011 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Cruze LS 2010
348 triệu đồng
2010 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Cruze 1.6 MT 2015
510 triệu đồng
2015 | Sedan | Xăng | |
Nghệ An
Chevrolet Cruze LTZ 2012
550 triệu đồng
2012 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Cruze LS 2012
430 triệu đồng
2012 | Sedan | Xăng | |
Bà Rịa-Vũng Tàu
Chevrolet Cruze 1.8 AT 2013
490 triệu đồng
2013 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh