Chevrolet Cruze LT 1.6 MT 2015

Giá bán: 440 Triệu
2015 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0913.204.970 - Mr Lê
093.682.6363
 

Chevrolet Cruze 2016

Giá bán: 519 Triệu
2017 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 01286056105
 

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2011

Giá bán: 405 Triệu
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0989738916
 

Chevrolet Cruze LS 2010

Giá bán: 348 Triệu
2010 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0996113117
 

Chevrolet Cruze 1.6 MT 2015

Giá bán: 510 Triệu
2015 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 038.384.4926 - Hotline
 

Chevrolet Cruze LTZ 2015

Giá bán: 686 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 04.3562. 7777 - Hotline
 

Chevrolet Cruze LTZ 2012

Giá bán: 550 Triệu
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0983803180
 

Chevrolet Cruze LS 2012

Giá bán: 430 Triệu
2012 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 01675920419
 

Chevrolet Cruze LTZ 1.8 2017

Giá bán: 699 Triệu
2017 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: Chưa có liên hệ
 

Chevrolet Cruze LT 1.6 2017

Giá bán: 589 Triệu
2017 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: Chưa có liên hệ
 

Chevrolet Cruze 1.8 AT 2013

Giá bán: 490 Triệu
2013 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0909076622
 

Chevrolet Cruze LTZ 2016

Giá bán: 686 Triệu
2016 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 093.316.5475 - Mr Túc
 

Chevrolet Cruze LT 2016

Giá bán: 572 Triệu
2016 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 093.316.5475 - Mr Túc
 

Chevrolet Cruze LTZ 2015

Giá bán: 612 Triệu
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 038.384.4926 - Hotline
 

Chevrolet Cruze LS 2013

Giá bán: 519 Triệu
2013 | Số Tay | Xe mới
Liên hệ: 0986.911.674 - Mr Thiện
 
Chia sẻ
phone