Chevrolet Captiva 2017
725 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Captiva LTZ 2018
879 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Captiva Revv LTZ 2.4L 2018
879 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Captiva LT Maxx 2.4 MT 2011
350 triệu đồng
2011 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Captiva Revv LTZ 2.4L 2018
879 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Captiva LT 2008
330 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Chevrolet Captiva Revv 2016 New
879 triệu đồng
2016 | SUV | Xăng | |
Bình Dương
Chevrolet Captiva Ltz 2008
435 triệu đồng
2008 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Captiva LTZ 2008
430 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Xe Toyota Fortuner V 4x4AT 2011
390 triệu đồng
2018 | Roadster | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Captiva 2009
555 triệu đồng
2009 | Coupe | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Captiva LTZ 2008
460 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Captiva LTZ 2008
435 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Chevrolet Captiva LTZ 2014
899 triệu đồng
2014 | SUV | Xăng | |
Nghệ An
Chevrolet Captiva LTZ 2007
375 triệu đồng
2007 | SUV | Xăng | |
Hà Nội