BMW X5 xDriver35i 2011
1 tỷ 250 triệu đồng
2011 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
BMW X5 2007
660 triệu đồng
2007 | SUV | Dầu | |
Hà Nội
BMW X5 xDrive35i 2018
3 tỷ 599 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW X5 xDrive35i 2017
3 tỷ 599 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
BMW X5 2014
2 tỷ 290 triệu đồng
2014 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
BMW X5 xDrive 35i 2018
3 tỷ 599 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Đà Nẵng
BMW X5 2007
1 tỷ 200 triệu đồng
2007 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW X5 2009 màu trắng
1 tỷ 350 triệu đồng
2009 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW X5 2008
1 tỷ 295 triệu đồng
2008 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW X5 2007
1 tỷ 200 triệu đồng
2007 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Xe BMW X5 3.0si 2008
780 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
BMW X5 3.0L đời 2007, màu đen
745 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh