BMW 528i GT 2018
2 tỷ 549 triệu đồng
2018 | Wagon | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 528i GT 2017
2 tỷ 549 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
BMW 528i GT 2018
2 tỷ 549 triệu đồng
2018 | Wagon | Xăng | |
Đà Nẵng
BMW 528i LCi 2016
2 tỷ 499 triệu đồng
2016 | Sedan | Xăng | |
Đà Nẵng
BMW 328i 2008
1 tỷ 50 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh