BMW 525i 1995
170 triệu đồng
1995 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 525i 2002
308 triệu đồng
2002 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
BMW 525i số tự động 1996
115 triệu đồng
1996 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội