BMW 320i GT 2018
1 tỷ 929 triệu đồng
2018 | Wagon | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 330i GT 2017
2 tỷ 48 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Đà Nẵng
BMW 328I 2007
1 tỷ 100 triệu đồng
2007 | Coupe | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 3 Series 328i 2012
1 tỷ 350 triệu đồng
2012 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh