BMW 3 Series 325i 2003
410 triệu đồng
2003 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 3 Series 325i 2004
400 triệu đồng
2004 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 325i 2004
350 triệu đồng
2004 | Sedan | Xăng | |
Hải Phòng