BMW 320i 2011
565 triệu đồng
2011 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
BMW 320i GT 2017
1 tỷ 998 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 320i 2018
1 tỷ 439 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 320I LCI 2016 65000km
1 tỷ 180 triệu đồng
2016 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 320i 2017
1 tỷ 439 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
BMW 320i LCi 2018
1 tỷ 439 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Đà Nẵng
BMW 320i GT LCI 2018
1 tỷ 929 triệu đồng
2018 | Wagon | Xăng | |
Đà Nẵng
BMW 320i LCI 2018
1 tỷ 439 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Đà Nẵng
BMW 320i 2010
570 triệu đồng
2010 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
BMW 320i 2012
1 tỷ 170 triệu đồng
2012 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Bán BMW 320i 2013 chính chủ
1 tỷ 250 triệu đồng
2013 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
BMW 320I 2012
1 tỷ 190 triệu đồng
2012 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh