BMW 118i LCI 2018
1 tỷ 328 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
BMW 118i 2016
1 tỷ 328 triệu đồng
2016 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
BMW 118i LCi 2017
1 tỷ 288 triệu đồng
2017 | Hatchback | Xăng | |
Đà Nẵng